Anne Roininen

 

/ Ihminen etsimässä maailman harmoniaa / Human in Search of Harmony of the World

Ihminen etsimässä maailman harmoniaa / Human in Search of Harmony of the World

Installaatio ja teksti, 2015

Missä olemme? Meillä on tieteen selitykset ja mytologiat sekä oma kokemus. Täällä on kivihiiltä, litiumia, menneet ja nykyinen sukupuuttoaalto, magmaa, laavapommeja ja meneillään oleva subduktio jonka seurauksena tulee supermanner. Olemme jättiläisiä ja kääpiöitä avaruuden syvyyksissä samoin kuin tähdet.

Ottakaamme esiin taivasvaunut ja lähtekäämme matkaan! Tervetuloa maailmankaikkeuden historian museoon!

“Otava eli Taivaan vaunut helpottaa paikallistamista. Kun se on löydetty, ei enää ole vaikeata havaita Pohjantähteä. Tarvitsee vain vetää suora viiva niiden kahden tähden kautta, jotka muodostavat vaununeliön takasivun, ja jatkaa viivaa pohjoiseen päin, jolloin erehtymättä löydetään Pohjantähti.”

Näyttelyssä käytetyt tekstien pätkät ovat mukailtuja pääosin teoksesta Miljoona vuotta - viisi sekuntia. Saksankielisestä alkuteoksesta Wir leben seit fünf Sekunden vuodelta 1958 sen on suomentanut Aaro Peromies ja tarkastanut Reino Tuokko. Kirja on julkaistu 1962. Loput on Ylen Prisma-dokkareista, erinäisiltä nettisivuilta ja kavereitten suusta. Mistä saatu tieto on luotettavin?

Tämä maailmankaikkeuden museo on installaatio, joka sisältää esineitä käden ulottuvilta, suihkulähteen, sekä oleellisia seikkoja. Sen liitteenä on tämä opasvihkonen. Voidaan myös ajatella että tämän vihkosen liitteenä on installaatio, jonka nyt näet.

anneroininen.com/pdfs/ihmin...

///

Installation and booklet, 2015

Where are we? We have explanations of science, mythologies and our own perceptions. Here we have coal, lithium, a history and a future of mass extinctions, magma, volcanic bombs and an ongoing subduction whose result will be a supercontinent. We are giants and midgets in the depths of space, just like stars.

Let’s hop on the chariots of gods and start our journey! Welcome to the museum of the history of the universe!

“The Big Dipper, aka Charles’ Wain, is a navigation aid. When one finds it on the sky, it is not difficult to locate the North Star. One only has to draw a straight line through the two stars that form the back side of the wagon, extending it northwards until it reaches the North Star.”

The texts used in the exhibition are mainly adaptations from the German book Wir leben seit fünf Sekunden published 1958 and translated into Finnish in 1962. The rest is from public service television documentaries, an assortment of websites and my friends. Whose information is the most reliable?

This museum of the universe is an installation with objects at a hand’s reach, a fountain and other essentials. It is accompanied by an information booklet. One can also think that the booklet is accompanied by the installation.

anneroininen.com/pdfs/ihmin...