Julkinen uhka (Public threat)

Veistos, performanssi kaupungilla, valokuvat, 2010

Sculpture, performance in cityscape, photographs, 2010