Anne Roininen

 

/ Perhosmarssi / The March of Butterflies

Perhosmarssi / The March of Butterflies

Ryhmä muodostui, kun ohjasin Porin taidemuseossa aikuisille suunnatun performanssi-työpajan 14.01.2014. Osallistujat, kaikki yli 61-vuotiaita eläkeläisiä, innostuivat aiheesta niin, että toimintaa päätettiin jatkaa yhdessä. Ryhmä on sittemmin kokoontunut säännöllisesti ja jatkanut toimintaansa esiintymällä erilaisissa julkisissa paikoissa ja tilaisuuksissa.

Ryhmä haluaa nostaa esiin oman ikäpolvensa kuulumisia ja osallistua aktiivisesti ottamaan kantaa taiteen avulla yhteiskunnallisiin asioihin. Ikääntyvän väestön aktiivinen osallistuminen nähdään yhteiskunnallisesti tärkeänä toimintana. Ryhmän jäsenet ovat Ulla Lampinen, Kalevi Lipponen, Sirkka Kukkanen, Tuula Lehtonen, Hanni Malmi, Hannele Jaakkola ja Eila Tanttu. Perhosmarssi on saanut hyvän vastaanoton kaiken ikäisten keskuudessa, niin taiteen kentällä kuin sen ulkopuolellakin. Tunnelma esityksissä on usein lämmin ja välitön.

Oma roolini on toimia ryhmän ohjaajana, eteenpäin viejänä ja innostavana taustahahmona. En itse esiinny ryhmän mukana, vaan sen jäsenet ideoivat omat teokset ja minä autan niiden toteuttamisessa. Jäseniä on seitsemän, eikä heillä ollut aiempaa kokemusta performanssien tekemisestä. Kyseessä on siis “taidevienti” eri yleisölle niin tekijöiden kuin katsojien osalta. Itseäni motivoi erityisesti ajatus saada ihmisten ääni kuuluviin ja oikeus toimia totutusta poikkeavinkin tavoin.

Yksi laajimmista esityksistä oli juna-asemalla kesän korvalla 2016 ja se liittyi ryhmän lapsuudessaan kokemiin muuttoihin, rakennemuutoksen läpikäymiseen Suomessa sekä ajatukseen eri sukupolvia yhdistävistä lähtemiseen liittyvistä muistoista.

“Esitys valtaa Porin rautatieaseman. Sen keskiössä ovat ryhmän jäsenten kokemukset muuttamisesta sekä siihen liittyvät muistot. Muuttamisten syinä ovat olleet yhteiskunnalliset muutokset kuten rakennemuutos, “Suuri muutto” 60-luvun lopulla. Lapsenlapset asuvat eri mantereilla, maailma maapalloistuu ja etäisyydet kasvavat ja myös lyhenevät viestintäkanavien kehittyessä. Muuttoliikettä on ulos Suomesta ja Suomeen, ihmiset jättävät kotiseutunsa ja vaikka ajat ovat muuttuneet, voivat tunteet ja muistot lähtemisestä olla samanlaiset eri sukupolvilla, kansallisuuteen katsomatta. Esityksessä kootaan näitä ajatuksia ryhmän seitsemän esiintyvän jäsenen voimin”.

Esityksiä on ollut Minna Canthin päivänä torilla, missä tehtiin vanhustenhoitoon kantaaottava esitys, Porin taidemuseossa Museoiden yössä sekä samassa paikassa osana Tehdas ry:n näyttelyä Eliksiiri-esityksellä, ja palvelutaloissa, kaupungilla, sekä Porin taidemuseossa vanhustenviikolla -14 ja -15 esityksillä KULUERÄ - NÄKYMÄTTÖMÄSTÄ NÄKYVÄKSI, sekä Kohtaamisia. Perhosmarssi osallistui omalla panoksellaan kansainväliseen TTIP-sopimuksen vastaiseen päivään esiintymällä kaupungilla. Performanssillaan ryhmä halusi käsitellä ja juhlistaa demokratiaa ja vapautta, sekä haastaa ihmisiä aktivoitumaan ja ottamaan osaa päätöksentekoon heitä koskevissa asioissa. Perhosmarssi on pyydetty esiintymään vanhustenviikon ohjelman lisäksi mm. SPR:n tilaisuuteen, jossa etsittiin keinoja helpottaa eläkkeelle siirtymistä, sekä Palvelutalo Jokihelmen avajaisiin. Esitys liittyi myöskin muuttamiseen liittyviin tunnelmiin, sen positiivisiin puoliin, sekä vanhenemisen hyvien puolien esiin tuomiseen. Suuri muutto -esityksestä tehtiin kuunnelma, joka yhdessä esityksen rekvisiitan kanssa toimi esitysdokumentaationa LADAF – Pop-up performance officessa, eli Performanssi- ja esitystaiteen kokeilevassa työtilassa Poriginal galleriassa.

///

The group was formed at a performance art workshop for adults I directed at the Pori Art Museum on 14 Jan 2014. The participants, all pensioners aged 61 years or older, got so excited about performance art that we decided to continue working together. After that the group has met regularly and continued by planning and presenting works in a variety of places and events.

Through art, the group aims to actively raise themes important to their generation to the public and to take a stance in discussions happening the society. The active participation of senior citizens is also considered valuable to the society at large. The members of the group are Ulla Lampinen, Kalevi Lipponen, Sirkka Kukkanen, Tuula Lehtonen, Hanni Malmi, Hannele Jaakkola and Eila Tanttu. The March of Butterflies has been well received by people of all ages, both in the field of arts and outside.

My own role is to act as the director, motivator and inspiring background figure of the group. The members of the group brainstorm and plan the works. I do not perform with the group but I do help with the execution of the performances. There are seven members and none of them had prior experience of performance art. So this is a kind of art export, both to new performers and to new audiences. Personally, I am motivated by the opportunity to get the voice of people of all ages out in the open and to enable people to act in ways that might not be expected in everyday life.

One of the biggest performances by the group was held at a trains station at summer of 2016. It dealt with the members’ childhool experiences of moving across the country due to the great changes in the economy and society in Finland as well as the greater theme of leaving and memories of it that unite different generations.

“The performance takes over the Pori railway station. The experiences and memories of moving of the performers form its core. The “Great Move” at the end of the sixties, propelled by the societal and economical changes is one of the reasons for moving. Grandchildren living on a different continent. Distances both growing and shrinking, due to globalisation and the development of communication technologies. Moving in and out of Finland, people leaving their regions of origin and, although times have changed, people of different generations and different nationalities can still have similar experiences and memories of leaving. This work of seven performers collects and conflates these ideas. Also younger generations are invited to participate. The actions occur both at the platforms and inside the station where also videos may be projected as part of the work.”

The group has already performed several times: one thought-provoking performance about elderly care was held at the Pori market square on Minna Canth Day, another one at the Pori Art Museum during night of museums and one titled Eliksiiri (Elixir) as part of Tehdas ry’s exhibition also at the art museum. In addition, works titled Kuluerä - näkymättömästä näkyväksi (Expense - from Invisible to Visible) and Kohtaamisia (Encounters) were performed at assisted living facilities, in the streets and at the Pori Art Museum during the Week of the Elderly in 2014 and 2015. The March of Butterflies took part in the international day against the TTIP agreement by performing in the city centre of Pori. With the work, the group wanted to discuss and celebrate democracy and freedom and to challenge people to take action in decisions directly concerning themselves. The March of Butterflies has also been asked to perform at the opening of the assisted living facility Jokihelmi as well as an event of the Finnish Red Cross concerning starting on a pension and how to make transition easier. This performance dealt with the positive sides of moving and aging. The “Great Move” was documented as an audio file and along that was some of materials of performance taken on exhibition to LADAF - Pop-up performance office in Poriginal Gallery.