View all essays

Suomi on muuttajien maa

Lähes miljoona suomalaista muuttaa vuosittain maan sisällä. Suomesta on muutettu runsaasti ulkomaille paremman elämän toivossa. Suomi on alueellisen ja ammatillisen liikkuvuuden kärkimaita maailmassa.

Tältä pohjalta lähtee performanssiryhmä "Perhosmarssi" tekemään esitystään muuttamisesta lauantaina 4. kesäkuuta Porin rautatieasemalla. Esitys alkaa klo 13.30 asemalla ja sinne saapuvassa junassa.

Ryhmän jäsenet kuvaavat omalta kokemuspohjaltaan suomalaista rakennemuutosta ja muuttoliikettä. Esillä on tyypillisiä tarinoita suomalaisista muutosten myllerryksessä. Rekvisiittaa on paikalla pitkospuista skype-vempaimiin.

Perhosmarssi on kuvataiteilija Anne Roinisen aloittama yhteisötaideprojekti. Ryhmän seitsemän jäsentä ovat kahden vuoden ajan esiintyneet kantaaottavilla performansseillaan tuoden esiin oman ikäpolvensa ja erityisesti vanhusten asioita. Esiintyjät ovat yli 61-vuotiaita.

Esityksestä kootaan myös ääni- ja kuvatallenteita. Esityksen palasia tuodaan Poriginal- galleriaan, jossa avautuu Taiken esitystaiteelle omistettu näyttely samana päivänä. Osia performanssista on siis koettavissa tässä näyttelyssä vielä 28.6. saakka.

Tervetuloa mukaan suomalaisten muuttoihin ja muutoksiin!

Faktoja aiheeseen liittyen:

  • Lähes miljoona suomalaista vaihtaa asuinpaikkaa vuoden aikana. Muuttamisen syynä ovat työ, opiskelu ja asunnon vaihtaminen. Valtaosa muuttajista on nuoria.
  • Nykyinen pakolaisvirta on pientä suomalaisen muuttoliikkeen historiassa.
  • Elinkeinorakenne on Suomessa muuttunut nopeammin kuin muissa pohjoismaissa ja on ollut Japanin kanssa maailman huippua.
  • Maa- ja metsätaloudesta on siirrytty teollisuuden kautta palveluluihin. Suomi on kaupungistunut lyhyessä ajassa ja on nyt muun Euroopan tasolla. Kolme neljäsosaa väestöstä asuu taajamissa.
  • Ulkomaille muuttaminen eli siirtolaisuus on ollut suurta. Noin miljoona suomalaista on siirtynyt etsimään parempaa toimeentuloa ulkomailta. Ruotsi, Pohjois- Amerikka ja Australia ovat houkuttaneet suomalaisia. Ruotsiin siirtyi muutaman vuoden aikana n 200 000 suomalaista.
  • Neljäsataatuhatta siirtolaista Karjalasta ja muilta luovutetuilta alueilta siirtyi toisen maailmansodan jälkeen Suomeen. Määrä oli 10 % maan väkiluvusta. Sodan aikana 70 000 lasta lähetettiin Ruotsiin.
  • Viime vuosina siirtolaisia on tullut maahan 10 000 - 20 000 enemmän kuin täältä on lähtenyt ulkomaille. Muuttovoitto on väkilukuaan kasvattavien kuntien ehdoton edellytys.
  • Suomi on alueellisen ja ammatillisen liikkuvuuden kärkimaita maailmassa. Koonnut 15.5.2016 Kalevi Lipponen

Lisätietoa Perhosmarssista:

http://www.anneroininen.com/albums/perhosmarssi/