View all essays

Perheveistokset

Olen saanut apurahaa Suomen kulttuurirahastolta, ja sen turvin on tarkoitus toteuttaa mm. tämä alla oleva suunnitelma. Paikka ja aika sille ovat vielä avoimet. Ota yhteyttä, jos haluat ehdottaa niitä!

Toteutan taidetyöpajoja perheiden kanssa maaseudulla yhteistyössä paikallisten kulttuuritoimien kanssa. Lapset tekevät piirrokset veistoksista, jotka he haluaisivat nähdä kolmiulotteisina, esim. eläinhahmoja. Veistokset toteutetaan yhdessä vanhempien ja isompien perheenjäsenten kanssa heidän kotipihaansa. Lopuksi ne esitellään halukkaille paikkakuntalaisille. Veistokset valmistetaan pääosin kierrätysmateriaaleista ja ne ovat esillä kesän ajan. Tarkoitus on viedä taiteen tekemistä uusiin paikkoihin ja saada aikaan perheenjäseniä sekä paikkakuntalaisia yhdistävää toimintaa. Mahdollisuuksien mukaan käytetään paikan päältä löytyvää kierrätettävää materiaalia ja kierrätyskeskuksen sekä materiaalipankin valikoimaa. Kuvaan teokset huolella ja teen niistä internetiin esille tulevan kokonaisuuden, jossa myös tekijät kertovat hiukan prosessista ja kokonaisuus hahmottuu myös ulkopuolisille.